Bod č. 7

Návrh na zrušenie uznesenia (č. UZN 80/22/09/15/P) zo zasadnutia MZ MČ Bratislava – Rača, konaného dňa 22.09.2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.