Bod č. 11

Návrh na prenájom pozemkov pod futbalovým štadiónom a budovou na Černockého ul. Futbalovému klubu Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.