Bod č. 5

Návrh na opravu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 10.12.2018, č. UZN 08/10/12/18/P – oprava sumy za vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.