Bod č. 4

Návrh na opravu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača zo dňa 05.02.2019, č. UZN 30/05/02/19/P o návrhu na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.