Bod č. 10

Návrh na odpredaj parciel na parkovanie na Hečkovej ul. vedených na LV 4164 v k.ú. Rača, obchodnou verejnou súťažou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.