Bod č. 28

Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť v MČ za vybrané obdobie rokov 2020, 2021 a 1. Q 2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.