Bod č. 13

Návrh na zriadenie vecného bremena a schválenie odplaty za vecné bremeno pre vlastníkov parciel na parkovanie na Hečkovej ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.