Bod č. 7

Návrh stanoviska MZ MČ Bratislava-Rača k žiadosti Magistrátu HM SR Bratislavy k odkúpeniu športového areálu Pekná cesta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.