Bod č. 12

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 17374/97 a podielu 1/24 na pozemku parc. č. 17374/108


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.