Bod č. 4

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2022 a obdobie 2023 - 2024


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.