Bod č. 3

Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení VZN HM SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.