Bod č. 4

Prerokovanie protestu prokurátora Pd 209/18/1103-9 zo dňa 04. 12. 2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 28. 02. 2017, č. UZN 267/28/02/17/P


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.