Bod č. 4

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 a obdobie 2025 - 2026
Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 a obdobie 2025 - 2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.