Bod č. 29

Správa o výsledku kontroly spôsobu výberu a použitia poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2017 za rok 2018


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.