Bod č. 11

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v budove ZS Tbiliská ul. č. 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa - lekári a lekáreň


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.