Bod č. 3

Informácia o investičnom zámere Detvianska/Rustaveliho/Kubačova (ústna informácia)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.