Bod č. 2

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2008 zo dňa 18.11.2008 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2009 zo dňa 07.07.2009 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2009 zo dňa 03.11.2009 a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.