Bod č. 4

Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby a o stave techniky na stredisku čistoty oddelenia životného prostredia. Návrhy ďalšieho fungovania a rozvoja.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.