Bod č. 2

Návrh na zjednosmernenie časti Hliníckej ulice pred bytovkou s adresami Hlinícka 2/A a Hlinícka 2/B.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.