Bod č. 2

Návrh na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15.12.2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.