Bod č. 3

Informácia o odstraňovaní nezákonne umiestneného odpadu v k.ú. Rača v roku 2017.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.