Bod č. 5

) Predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu (1)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.