Bod č. 3

Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača k návrhu dodatku štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti parkovacej politiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.