Bod č. 6

Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.