Bod č. 7

Informácia o ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 - za denný stacionár, zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a opatrovateľskú službu a celkový prehľad EON za rok 2020 a doplatky MČ Bratislava-Rača na poskytované sociálne služby na 1 klienta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.