Bod č. 3

Informácia o pripravovanom VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Rača v čase hmotnej núdze a náhlej núdze a jednorazových finančných príspevkov pri životných jubileách


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.