Bod č. 3

Návrh na predĺženie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.