Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 6. zasadnutie 26.09.2016