Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 6. zasadnutie 15.10.2019