Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 5. zasadnutie 04.09.2017