Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 4. zasadnutie 16.04.2018