Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 2. zasadnutie 13.03.2017