Bod č. 7

Informácie z oblasti kultúry – Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí január, február 2019 . Plán kultúrno-spoločenských akcií marec, apríl 2019 .Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra. Ústna informácia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.