Bod č. 6

Informácie z oblasti športu – Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť šport. Ústna informácia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.