Bod č. 4

Návrhy na doplnenie programu činnosti Odd. kultúry v roku 2019 – materiál predloží Mgr. Monika Luknárová – písomná aj ústna informácia.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.