Bod č. 2

Odsúhlasenie odborníkov - neposlancov z radu obyvateľov MČ Bratislava-Rača do KŠKŠaPPaV.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.