Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 1. zasadnutie 22.01.2018