Bod č. 4

Návrh na prenájom nebytových priestorov pre Raná starostlivosť, n. o., v ZS na Tbiliskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.