Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 7. zasadnutie 10.10.2016