Rybanič Filip

Poslanec

Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 1442
Telefón: 0904 704 833
E-mail: frybanic@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2019
17.01.2019 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
10.12.2018 - Miestne zastupiteľstvo - prítomný