Bod č. 8

Návrh na predaj nebytového priestoru č. 2 a podielu 12407/465913 na spoločných častiach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.