Bod č. 6

Návrh na určenie zloženia a počtu členov rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.