Bod č. 7

Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.