Bod č. 2

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorý a mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.