Bod č. 8

Návrh na prevod nebytového priestoru č. 903 v bytovom dome na Peknej ceste 3-5 v zmysle § 9a ods. 1, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.