Bod č. 2

Návrh smernice starostu mestskej časti Bratislava – Rača č. .../2019 o zásadách rozpočtového hospodárenia MČ Bratislava-Rača;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.