Bod č. 14

Lokalita Táborky – Huštekle vymedzenie územia na spracovanie územného plánu zóny;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.