Ölvecká Dana

Telefón: 02 / 49 11 24 72
E-mail: dana.olvecka@raca.sk

Účasť na zasadnutiach

2024
17.01.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný

Členstvo