Bod č. 7

Návrh na zaradenie Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.