Bod č. 21

Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.